Noodopvang door gemeente Smallingerland

B en W Smallingerland stellen bijna 62.000 euro uit WMO-gelden beschikbaar aan Stichting Vluchtelingenwerk Noord-Nederland voor noodopvang van mensen die geen kans meer maken op een verblijfsvergunning. Zij krijgen de komende vier maanden onderdak, eten en drinken en andere ondersteuning. Voorwaarde zijn de INLIA-criteria. Volgens wethouder Egbert Berenst (ChristenUnie) gaat het om veertig tot vijftig uitgeprocedeerde asielzoekers.
(Drachten 20.12.12)