NVVB: Controle schijnerkenningen

Gemeenten worden dagelijks geconfronteerd met verzoeken om kinderen (als ongeboren vrucht) te erkennen waarbij de vraag zich opwerpt of die erkenning wel het doel dient waarvoor zij in het leven is geroepen.

Zo kan het Nederlandse man betreffen die het (verwachte) kind wil erkennen van een vrouw die op het punt staat om uitgezet te worden, met het doel de uitzetting te verhinderen. Er zijn aanwijzingen dat de erkenner in deze gevallen vaak niet de partner is van de moeder, of de verwekker van het kind, maar dat hij in een andere relatie tot haar staat. Er zijn goede redenen om deze erkenningen kritisch te beoordelen en te onderzoeken. Bij twijfel is het zaak te overleggen met de AVIM of de IND alvorens een beslissing te nemen.

https://nvvb.nl/nl/communicatie/nieuwsberichten/twijfel-bij-erkenning-ongeboren-vrucht/