NVVB: schijnhuwelijken in NL alleen als het doel is om tot NL te worden toegelaten

De Belgische ambtenaren burgerzaken zijn bezorgd over de nieuwe huwelijkswet in NL. In NL wordt sinds 1 september de vreemdelingenpolitie niet meer ingeschakeld voor schijnhuwelijken-controle. De ambtenaar van de burgerlijke stand is zelf verantwoordelijk om te controleren of het huwelijk is aangegaan om toegang tot NL te verkrijgen. Als het huwelijk wordt gesloten om zich in Belgie te vestigen, kan de huwelijkssluiting door de NLse ambtenaar niet geweigerd worden. De ‘Nederlandroute’ voor Belgen is daarmee gelegaliseerd.

NVVB, 21.10.15
https://nvvb.nl/nl/communicatie/nieuwsberichten/schijnhuwelijken-belgie-nederland-belgie/