Pointer en Vers Beton: gemiste toeslagen vanwege code-98 gezinslid

De Belastingdienst trok vorig jaar 5465 toeslagen in bij 4300 huishoudens vanwege verblijfscode 98, zo blijkt uit navraag van Pointer. De jaren daarvoor werden om deze reden bij 5150 huishoudens (2020) en 4450 (2019) huishoudens de toeslagen ingetrokken. Navraag bij de IND leert dat elk jaar 150.000 mensen een code98-vinkje achter hun naam hebben staan.

Hoewel de wet strikt is, blijkt de gemeente toch ruimte te hebben om op basis van de Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een gezin te helpen dat het recht op toeslagen verliest. Bij kinderen met twee ouders, waarvan er één geen verblijfsstatus heeft, mag de gemeente bijvoorbeeld de bijstandsuitkering aan de Nederlandse ouder verhogen met aanvullende bijstand en bijzondere bijstand voor specifieke kosten (artikel 18 van de Participatiewet). Bij kinderen met één ouder zonder verblijfsrecht  kan de gemeente het Nederlandse kind tóch een uitkering toekennen (artikel 16 van de Participatiewet). 

En als het kind in Nederland verblijfsrecht heeft maar het gezin – zonder verblijfsrecht – niet voldoende inkomen heeft voor het levensonderhoud, komt het kind zelf voor een (aanvullende) bijdrage in aanmerking. “Hierbij moet wel sprake zijn van een acute noodsituatie.” De gemeente kon afleiden dat op dit moment twee Rotterdamse kinderen een uitkering ontvangen, sinds februari 2019.

https://pointer.kro-ncrv.nl/ook-nederlanders-geraakt-door-rigide-beleid-ind
https://www.versbeton.nl/2022/04/slachtoffer-van-een-code-omdat-rose-geen-papieren-had-werden-ook-haar-man-en-kinderen-gestraft/?share_code=M5JWIPFLZHnc