Rapportage Vreemdelingenketen: aantal bewoners GL en VBL