Rapportage Vreemdelingenketen: meer mensen in detentie in 2016

 

instroom vreemdelingen-bewaring

na ID-onderzoek politie

na MTV-controle

AMV

2015

2.180

1.550

210

10

2016

2.560

1.570

280

30

% verschil

+18%

+1%

+34%

+117%

Het percentage aantoonbaar vertrek vanuit detentie is gestegen van 59% in 2015 naar 70% in 2016.

Rapportage vreemdelingenketen, 21.3.17
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/03/21/rapportage-vreemdelingenketen-periode-januari-december-2016/LR98004_vreemdelingenketen_2016_V5.pdf