Rb: bij foute persoonsgegevens na 12jr geen intrekken vergunning meer, wel EU-vergunning

Bij de oorspronkelijke asielaanvraag - die heeft geleid tot het verlenen van de vergunning - heeft eiser verklaard dat hij is geboren op [onjuiste geboortedatum] te [onjuiste geboorteplaats] . Niet in geschil is dat deze gegevens niet overeenkomen met de gegevens waaronder eiser inmiddels in de Basisregistratie Persoonsgegevens staat ingeschreven ([geboortedatum], [geboorteplaats]). Die laatste gegevens zijn de juiste.

Volgens de Vreemdelingenwet kan de aanvraag verblijfsvergunning voor bepaalde tijd en de verlengingsaanvraag worden afgewezen indien de vreemdeling onjuiste gegevens heeft verstrekt dan wel gegevens heeft achtergehouden terwijl die gegevens tot afwijzing van de oorspronkelijke aanvraag zouden hebben geleid. De verlengingsaanvraag wordt niet meer op die grond afgewezen, indien er sedert de verlening, verlenging of wijziging van de verblijfsvergunning een periode van twaalf jaren is verstreken.

De periode van twaalf jaar geldt vanaf de (op onjuiste of onvolledige gegevens gebaseerde) oorspronkelijke beslissing tot het verlenen, wijzigen of verlengen van de verblijfsvergunning...

De Richtlijn Langdurig Ingezetenen voorziet niet in een vergelijkbare bepaling, de vergunning EU-langdurig ingezetene moet dus worden vervangen door een verblijfsvergunning onbepaalde tijd met daarop de aantekening II.

Beroep gegrond.
Rb Rotterdam AWB 16/10757, 20.3.17
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2017:2070