Rb: erkenning kind door NLse vader tijdens bigaam huwelijk niet rechtsgeldig

De minister heeft de paspoortaanvraag afgewezen, omdat minderjarige niet staande een rechtsgeldig huwelijk is geboren en daarom niet het Nederlanderschap aan vader kan ontlenen. Aan vader (eiser) is per 20 januari 1999 het Nederlanderschap verleend. Op 1 januari 2000 is eiser in Irak gehuwd met de Iraakse moeder van minderjarige. Minderjarige is in 2006 geboren. Op 19 oktober 2018 is ten behoeve van minderjarige een Nederlands paspoort aangevraagd. Eisers eerdere huwelijk met [A] is op 29 april 2019 door echtscheiding ontbonden.

De Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:942, 19.5.17) heeft overwogen dat, indien een kind is geboren uit een huwelijk waaraan naderhand het polygame karakter is ontvallen, het kind niet van rechtswege het Nederlanderschap verkrijgt. Pas na het beëindigen van de bigame situatie kan een erkenning van een kind plaatsvinden op grond waarvan het Nederlanderschap kan worden verkregen.

Er bestaat nog een mogelijkheid om het Nederlanderschap te verkrijgen. Omdat vreemdeling ouder is dan zeven jaar geldt hiervoor dat de biologische band moet worden aangetoond met een DNA-test. Beroep ongegrond.

Rb Den Haag SGR 19/4143, 19.5.20
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:5013