Rb: geen opvang in VBL, want wil niet terugkeren

De vreemdeling heeft tijdens het vertrekgesprek verklaard dat hij wegens gezondheids-problemen niet naar India kan terugkeren en dat hij niet wil terugkeren omdat hij niets en niemand meer heeft in India. De staatssecretaris heeft op basis van deze verklaringen terecht geconcludeerd dat de vreemdeling niet bereid was mee te werken aan zijn vertrek uit Nederland. Het standpunt van de vreemdeling in beroep dat op basis van het gesprek geen conclusies over zijn bereidheid tot medewerking aan vertrek konden worden getrokken, mist dan ook feitelijke grondslag.

Beroep gegrond (vanwege niet voldaan aan hoorplicht), rechtsgevolgen blijven in stand.
Rb Haarlem, 16/26151, 27.12.17