Rb: geen vrijstelling leges bij aanvraag 8EVRM

Op grond van het Voorschrift Vreemdelingen is eiseres leges verschuldigd voor de aanvraag.

Ten aanzien van de vraag of eiseres, zoals zij stelt, moet worden vrijgesteld van het betalen van leges, overweegt de rechtbank als volgt. Eiseres heeft een inkomensverklaring van de Raad voor Rechtsbijstand overgelegd, waaruit blijkt dat zij niet over een inkomen beschikt. Eiseres heeft echter niet aannemelijk gemaakt dat zij op korte termijn geen geld heeft om de leges te betalen en geen geld kan verkrijgen (lenen) via familieleden of andere in aanmerking komende derden. Nu eiseres niet voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van het legesvereiste, heeft verweerder de aanvraag op goede gronden buiten behandeling gesteld wegens het niet betalen van de leges. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Rb den Haag AWB - 17 _ 1438, 17.4.18
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:4474