Rb: ingangsdatum EU-vergunning pas aanvragen als noodzakelijk

Eiser heeft belang bij de vaststelling van de ingangsdatum van zijn EU-verblijfsrecht. In de wet is niet voorzien in een bevoegdheid om de ingangsdatum vast te stellen. Verweerder is dus niet bevoegd om tot die vaststelling te komen in een procedure omtrent de afgifte van een art. 9-document of indien een vreemdeling zich met een verzoek hierom bij hem zou melden.

Verweerder is wel verplicht de ingangsdatum vast te stellen, indien die relevant is voor de vaststelling van de rechten en verplichtingen van eiser als begunstigde van de Richtlijn. Eiser kan op het moment dat hij een concreet belang heeft bij die vaststelling, dat in de betreffende procedure aan de orde stellen. Beroep ongegrond.

VK Rb Amsterdam (mk), AWB 15/8320, 2.2.16