Rb: opgepakt tijdens geboorteaangifte, Chavez-aanvraag biedt geen rechtmatig verblijf

Eiser stelt op 30 oktober 2019 een dochter te hebben gekregen. Zij heeft de Nederlandse nationaliteit en is op 1 november 2019 ingeschreven bij de gemeente Roermond. Bij de inschrijving van haar geboorte is één ouder opgenomen, te weten de moeder. Eiser stelt dat hij zelf naar de vermelde gemeente is gegaan om aangifte te doen en het kind te erkennen. Hij is echter op dat moment staande gehouden, opgehouden en overgebracht naar een plaats voor gehoor. Op diezelfde dag is eiser in vreemdelingenbewaring gesteld [en binnen een week overgedragen aan Italië].

De rechtbank onderschrijft de uitspraak van de voorzieningenrechter. Het indienen van een aanvraag tot toetsing aan het EU-recht levert geen rechtmatig verblijf op. Verder was er geen feitelijke grondslag voor het oordeel dat eiser volgens het vermelde arrest in de zaak Chavez Vilchez op grond van het EU-recht hier te lande rechtmatig verblijf had.

Rb Dordrecht AWB 20/253, 16.10.20
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:12645