Rb: twijfel over beschikbaarheid nierdialyse Nigeria

Eiser is niet staat om te reizen, tenzij voortzetting van de hemodialyse voor vertrek is geregeld. Eiser kan niet reizen op dialyse dagen, de reis kan niet langer duren dan 48 uur tenzij er een tussenstop is in te lassen voor een dialyse en de voortzetting van de dialyse moet voor vertrek geregeld zijn. De hemodialyse is o.a. beschikbaar in het University College Hospital in Ibadan. Er is door het BMA een indicatie gegeven voor een zware reisvoorwaarde aan de hand waarvan de SvJ&V heeft geoordeeld dat de uitzetting van eiser wordt opgeschort zolang de fysieke overdracht niet is geregeld.

Eiser heeft aangevoerd dat het heel moeilijk is om hemodialyse te regelen in Nigeria, o.m. vanwege tekorten aan apparatuur en elektriciteitstekorten. T.a.v de kosten worden zeer hoge bedragen genoemd. De patiënt moet zelf voor zijn medicijnen zorgen. Er is een lange wachtlijst, in geval van nood is er geen dialyse beschikbaar. Dit blijkt uit algemene informatie van twee artsen van het University College Hospital. Daarnaast is er onduidelijkheid over de mogelijkheid voor opvang en steun voor eiser in Nigeria  en van zijn familie in Amerika ook is onduidelijk of een NGO bereid is om eiser te helpen. Ter zitting is aan de SvJ&V gevraagd of de uitzetting van eiser in de gegeven omstandigheden praktisch ooit te realiseren zal zijn. In antwoord heeft de SvJV gewezen op de ervaring van de DT&V en aangegeven dat die dienst contact zal opnemen met een ziekenhuis waar eiser terecht kan. Voor het geval de hemodialyse niet beschikbaar is, zal de overdracht niet plaatsvinden.

Enerzijds was de SvJ&V i.h.k.v. de toepassing van een aanvraag om toepassing van art. 64 Vw 2000 ook gehouden zich uit te laten over de feitelijke reisvereisten die kunnen worden gesteld en anderzijds heeft eiser tenminste serieuze twijfel aangevoerd over de toegankelijkheid voor hemodialyse voor hemzelf. In de gegeven omstandigheden had het gepast om voor de praktische/feitelijke uitvoerbaarheid van de voorliggende zware reisvereisten niet uitsluitend te verwijzen naar de ervaring van de dienst DT&V. De SvJ&V had in de gegeven omstandigheden aanleiding kunnen vinden enig nader indicatief onderzoek te doen naar de feitelijke uitvoerbaarheid van de reisvereisten die hij heeft betrokken i.h.k.v. de aanvraag.

Beroep gegrond.
VK Rb Amsterdam, AWB 20/239, 20/240, 6.8.20