Rb: verblijf bij partner, ondanks ontbreken paspoort voor Armeens/ Azerbeidzjaans/ Russische man

De rechtbank is van oordeel dat verweerder zich ondeugdelijk gemotiveerd op het standpunt heeft gesteld dat eiser zich onvoldoende heeft ingespannen om in het bezit van een paspoort te komen zodat hij niet in aanmerking komt voor vrijstelling van het paspoortvereiste. …Bezien in samenhang met de veelvuldige en onsuccesvolle presentaties bij de drie ambassades en het document van het kinderziekenhuis heeft verweerder niet inzichtelijk gemaakt waarom nog steeds redelijkerwijs van eiser zou mogen worden verwacht dat hij meer bescheiden en gegevens overlegt, dan wel dat hij daartoe meer inspanning moet leveren….

Niet in geschil is dat eiser privéleven heeft opgebouwd gedurende de jaren die hij in Nederland heeft verbleven. Ook is niet in geschil dat er familieleven bestaat tussen eiser, zijn echtgenote en zijn zoon. Verweerder moet daarom een belangenafweging maken tussen het belang van eiser bij uitoefening van het recht op privéleven in Nederland en het algemeen belang van de Nederlandse samenleving bij het voeren van een restrictief toelatingsbeleid. Hierbij moet verweerder alle relevante feiten en omstandigheden kenbaar betrekken.....

De rechtbank is van oordeel dat verweerder onterecht de mogelijkheid van familieleven in het land van herkomst in de afweging heeft betrokken nu verweerder eveneens heeft tegengeworpen dat het land van herkomst niet is komen vast te staan. Verweerder heeft dan ook onvoldoende gemotiveerd gesteld dat er geen belemmeringen bestaan om het familieleven in het land van herkomst uit te oefenen. Daarnaast heeft verweerder onvoldoende kenbaar in het besluit betrokken dat aan eiser sinds zijn verblijf in Nederland, ondanks veelvuldige pogingen van eiser en DT&V, geen document voor grensoverschrijding is afgegeven.

Het beroep is gegrond en de rechtbank vernietigt het bestreden besluit.
Rb Middelburg AWB 20/6410, 30.6.21
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:6897