Rechtspraak: corona-maatregelen

Deze regeling bevat aanvullende richtlijnen en aanwijzingen voor het behandelen van bestuursrechtelijke zaken bij de rechtbanken i.v.m. de maatregelen als gevolg van het coronavirus. De regeling geldt als tijdelijke regeling voor de behandeling van bestuursrechtelijke zaken a.b.i. de Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak.
Art. 2 lid 2: zaken die als urgent worden aangemerkt a.b.i. art. 3.2 van de Algemene regeling zijn: 

  1. voorlopige voorzieningen;
  2. zaken met een relatie tot het corona-virus of tot genomen coronamaatregelen;
  3. asielzaken (inclusief Dublinzaken), zaken die betrekking hebben op een mvv en verzoeken tot verlenging van een verblijfsvergunning, waarbij het gaat om een verblijfsgat;
  4. verblijfsbeëindigingen waar ernstige openbare orde aspecten spelen;
  5. zaken waarin een versnelde behandeling is gevraagd en verkregen. 

Vanaf 7 april 2020 zal een aanvang met de behandeling van bovenstaande urgente zaken worden gemaakt. Dit gebeurt naast de behandeling van zeer urgente zaken. Als zeer urgent worden in het bestuursrecht aangemerkt vovo's met 'superspoed' en vreemdelingenbewaringszaken.

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Tijdelijke-regeling-bestuursrecht.pdf, 10.4.20