Rva bedragen gewijzigd

De hoogte van het bedrag ten behoeve van voedsel, bedoeld in het eerste lid, in de opvangvoorziening waarin de bewoners volledig zelf het eigen eten verzorgen, wordt berekend aan de hand van de volgende bedragen per persoon, per week:

  • bij een één- of tweepersoonshuishouden: volwassene en alleenstaande minderjarige vreemdeling: €  44,66, kind tot 18 jaar: € 34, 86;
  • bij een driepersoonshuishouden: volwassene: € 37,07, kind tot 18 jaar: € 28,93;
  • bij een huishouden van vier of meer personen: volwassene: € 33,05, kind tot 18 jaar: € 25,80.

De hoogte van het bedrag voor kleding en andere persoonlijke uitgaven, bedoeld in het eerste lid, is: € 12,95 per persoon, per week.

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 december 2014, nummer 590431, houdende wijziging van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005
Staatscourant Nr. 36736, 19.12.14
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-36736.html