RvS: DNA-test bewijst gezinsband, geen gelegaliseerde geboorteakte nodig

Volgens paragraaf B7/5 van de Vc 2000 kunnen, indien uit de geboorteakte niet de familierechtelijke relatie tussen de vreemdelingen en de referent blijkt, ook andere bescheiden waaruit de gezinsband moet blijken worden beschouwd als bewijsmiddel daarvan.

Uit de resultaten van het DNA-onderzoek blijkt dat de vreemdelingen biologische kinderen zijn van referente. Naar aanleiding van het DNA-onderzoek heeft de stichting Nidos laten weten dat referente vanaf de hereniging met de vreemdelingen de verdere verantwoordelijkheid en verzorging op zich zal nemen. Nu de staatssecretaris heeft volstaan met het standpunt dat de vreemdelingen geen gelegaliseerde geboorteaktes hebben overgelegd, heeft de staatssecretaris zich onvoldoende gemotiveerd op het standpunt gesteld dat de gestelde gezinsband tussen de vreemdelingen en referente niet is aangetoond.

De grief slaagt. Het hoger beroep is kennelijk gegrond.
RvS 201504982/1/V3, 26.2.15
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2016:586