RvS: nieuw oordeel nodig over financiële positie en toegankelijkheid medische zorg Pakistan

De vreemdeling heeft aannemelijk gemaakt dat de kosten voor de benodigde medicatie hoog zijn in verhouding tot het gemiddelde inkomen in Pakistan -wat in hoger beroep niet bestreden is - en daarom moet de staatssecretaris deze omstandigheid alsnog bij zijn beoordeling of de benodigde behandeling en medicatie voor de vreemdeling feitelijk toegankelijk is betrekken. De staatssecretaris zal de vreemdeling ook moeten horen over zijn financiële positie en de aanwezigheid van een sociaal netwerk dat hem financieel zou kunnen ondersteunen.

RvS201907032/1/V3, 5.8.20
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2020:1887
(tegen Rb Amsterdam 19/915, 22.8.19)