RvS: ook verblijf bij grootouders valt onder 8EVRM

Ingevolge artikel 8 van het EVRM heeft een ieder recht op respect voor zijn familie- en gezinsleven.

Uit jurisprudentie van het EHRM volgt dat voor het bestaan van familie- en gezinsleven tussen kleinkinderen en grootouders niet relevant is of sprake is van 'more than the normal emotional ties'. Of familie- en gezinsleven bestaat, is een kwestie van feitelijke aard en afhankelijk van het daadwerkelijk bestaan van hechte persoonlijke banden.. De staatssecretaris dient dus de banden van vreemdelingen 1 en 2 met hun grootouders, zoals die zijn gevormd door de feitelijke omstandigheden, te betrekken bij zijn besluit. In dat verband is onder meer relevant dat vreemdelingen 1 en 2, die in 1998 en 2000 in Nederland zijn geboren, bij hun grootouders wonen en hun vader reeds meerdere jaren rechtmatig in België verblijft. De rechtbank heeft derhalve terecht geconcludeerd dat aan het besluit een motiveringsgebrek kleeft. De grief faalt.

RvS 201405834/1/V1, 5.2.15
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:383