RvS: terecht intrekken NLerschap want kind bij andere partner verzwegen

De rechtbank heeft terecht overwogen dat het verwekken van een kind bij een andere vrouw, een feit is waarvan [de vreemdeling] wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat het van belang kon zijn voor de beoordeling van het verzoek. Dit feit roept namelijk twijfel op over de duurzaamheid en exclusiviteit van zijn relatie met [partner], terwijl op basis daarvan zijn verblijf in Nederland was toegestaan. ... Omdat [de vreemdeling] een feit heeft verzwegen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat dit van belang kon zijn voor de beoordeling van zijn naturalisatieverzoek, is, anders dan hij betoogt, niet relevant of [de vreemdeling] dit feit opzettelijk heeft verzwegen. Het betoog faalt

RvS 201903026/1/V6, 13.11.19
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:3854