RvS: terecht terugvorderen toeslagen ivm intrekken vergunning met terugwerkende kracht, want in strijd met de vergunning in loondienst gewerkt

De Afdeling overweegt dat ook recht op toeslagen blijft bestaan wanneer als gevolg van de intrekking van een verblijfsvergunning met terugwerkende kracht tot een datum na de verleningsdatum, tussen twee perioden van rechtmatig verblijf een periode van onrechtmatig verblijf ontstaat. Voor de criteria heeft de Afdeling in de uitspraak van 29 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:828) op niet uitputtende wijze een aantal elementen opgesomd.

Dit geval voldoet niet aan die criteria volgens de Afdeling. De verblijfsvergunning van [appellant sub 2] met als beperking ‘arbeid als zelfstandige’ is met terugwerkende kracht ingetrokken omdat hij in strijd met die beperking arbeid in loondienst heeft verricht. Hij had derhalve redelijkerwijs kunnen begrijpen dat de huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget ten onrechte werden verleend. Hij had kunnen begrijpen dat het in strijd handelen met de aan zijn verblijfsvergunning verbonden beperking gevolgen zou kunnen hebben voor zijn verblijfsrecht en zijn aanspraak op toeslagen. De Belastingdienst/Toeslagen heeft aldus terecht aangevoerd dat het ontbreken van een verblijfsrecht aan toekenning van tegemoetkomingen in de weg staat.

Het betoog slaagt.
RvS 201702503/1/A2¸ 5.9.18
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:2908