SvJ&V: aantallen vreemdelingen in detentie en uitzettingspercentages; kinderen in detentie

In 2020 zijn tot en met september ca. 1.690 vreemdelingen in bewaring gesteld. Van de vreemdelingen van wie in die periode de bewaring werd opgeheven vanwege een vorm van vertrek, heeft 62% (ca. 1.290) Nederland aantoonbaar verlaten. In 2018 en 2019 lag dit percentage op respectievelijk 74% (ca. 2.260) en 75% (ca. 2.500). Als gevolg van de corona-crisis doen zich bij het realiseren van vertrek veel beperkingen voor (zoals vluchtbeletselen), waardoor in 2020 tot op heden minder vreemdelingen Nederland daadwerkelijk hebben verlaten.

Onder het aantal vreemdelingen dat in 2019 in vreemdelingenbewaring heeft gezeten bevinden zich 160 vreemdelingen die meer dan één keer in vreemdelingenbewaring hebben verbleven.

Er verbleven in 2020 t/m september circa 30 gezinnen op de GGV. De gemiddelde duur van hun detentie was 8 dagen. Er verbleven in 2020 t/m september minder dan 10 AMV’s op de GGV. De gemiddelde duur van hun detentie was 6 dagen.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten..., Vraag 396, 397 , 406, 407, 481, 20.11.20