SvJ&V: betere opvang en begeleiding amv’s nodig

In de rapporten van ABDTOPConsult en de inspecties belangrijke verbetermogelijkheden gesignaleerd voor de begeleiding van amv’s. Het is van belang dat amv’s op hun achttiende verjaardag goed voorbereid op hun toekomst de amv-opvang uitstromen, ongeacht of deze toekomst in het land van herkomst of Nederland ligt. In beide onderzoeken komt aan bod dat amv’s ook na hun achttiende verjaardag nog begeleiding nodig hebben die helpt bij hetzij integratie in Nederland, hetzij terugkeer naar het land van herkomst.

Het COA en Nidos zullen de komende twee maanden een plan van aanpak opstellen voor de aanbevelingen van de inspecties.

Kamerstuk 27062 nr. 107, 200.12.18
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27062-107.html

ABDTOPConsult : Evaluatie nieuw opvangmodel alleenstaande minderjarige vreemdelingen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-868286.pdf

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid : Zelfstandig verder? De opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-868287.pdf

WODC: Unaccompanied minor asylum seekers in the Netherlands: choice or chance?: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-868285.pdf