SvJ&V: implantaat doof meisje terecht geweigerd (reactie op Kinderombudsman)

Een [ander] punt waar in het rapport op wordt ingegaan betreft de wettelijke grondslag om bepaalde behandelingen te mogen uitsluiten. In wet- en regelgeving is bepaald dat het zorgpakket voor asielzoekers door mij wordt vastgesteld. Het aanbrengen van een CI is een behandeling waarvoor levenslange nazorg nodig is die niet zonder meer in ieder land van herkomst kan worden geboden. Voor de Zorgverzekeringswet geldt dat uitsluitingen enkel bij algemene maatregel van bestuur (amvb) kunnen worden doorgevoerd. Zoals hiervoor uiteengezet, staan de zorg die wordt vergoed onder de Zorgverzekeringswet en de zorg voor niet rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen los van elkaar en is er een apart wettelijk regime. Het uitsluiten van het vergoeden van een cochleair implantaat onder de RMA is derhalve geheel conform wet- en regelgeving.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/01/30/tk-bijlage-reactie-op-het-rapport-waar-geen-wil-is-is-geen-weg/tk-bijlage-reactie-op-het-rapport-waar-geen-wil-is-is-geen-weg.pdf, 30.1.20