SvJ&V: menselijke maat door betrekken NGO’s bij in- en uitvoeringstoets

De IND neemt sinds begin 2021 bij uitvoeringstoetsen standaard de gevolgen mee voor de betrokken vreemdelingen. In een uitvoeringstoets bekijken de organisaties in de migratieketen de impact van die wijziging op de betreffende organisatie(s) voordat een beleidswijziging in werking treedt. De wens bestaat ook om in invoeringstoetsen - hierin worden de gevolgen in de praktijk van een wijziging geëvalueerd - standaard de impact op de vreemdeling mee te nemen. In enkele recent uitgevoerde evaluaties heeft de IND dit reeds gedaan.

Omdat een vreemdeling zelf de wijziging van regelgeving moeilijk kan beoordelen, treedt de IND hiervoor in contact met belangenorganisaties en/of met de advocatuur. De IND betrekt dergelijke partijen bij uit- en invoeringstoetsen, zowel bij wijzigingen die asielzoekers treffen, als wijzigingen die reguliere migranten treffen (zoals kennismigranten, studenten en au pairs).

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/07/25/tk-menselijke-maat-en-dienstverlening-in-de-migratieketen/tk-menselijke-maat-en-dienstverlening-in-de-migratieketen.pdf, 25.7.22