SvJ&V: plannen BBB

Migranten zonder verblijfsrecht die, om wat voor reden dan ook niet vanuit het reguliere terugkeerproces vertrekken, plaatsen gemeenten in een lastige positie. Gemeenten worden dagelijks geconfronteerd met de maatschappelijke gevolgen van illegaal verblijf, voornamelijk op het vlak van openbare orde en gezondheidszorg. Omdat het bieden van tijdelijk onderdak soms instrumenteel kan zijn, kunnen deze migranten in de toekomst onder voorwaarden en voor een beperkte periode terecht in één van de op te richten Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV’s). Over de voorwaarden voor opvang in de LVV’s en de nadere inrichting ervan wordt een bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten gesloten. Bevordering van terugkeer en het tegengaan van de lokale problematiek zijn twee doelstellingen die met elkaar in verband kunnen worden gebracht. Gemeenten zijn een onmisbare partner. Daarom zullen de LVV’s in de komende jaren onder gedeeld opdrachtgeverschap van Rijk en gemeenten, vanuit de praktijk en stap voor stap, worden ontwikkeld. Daarbij blijft individuele noodopvang voor enkele dagen op basis van openbare orde mogelijk, maar geen eigen bed bad broodvoorzieningen. In een brief die uw Kamer dit voorjaar ontvangt, wordt u geïnformeerd over de voorgenomen aanpak.

Kamerstuk 19637 nr. 2375, 29.3.18
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2375.html

NB: Gemeenten en lokale NGO’s, Rijk en organisaties in de migratieketen, spannen zich de komende drie jaar met mensen en middelen in waarbij begonnen wordt met pilot-LVV’s en een landelijk programma dat het LVV-concept moet ontwikkelen.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-832714.html, 14.2.18