SvJ&V: resultaten onderzoek MOB voor 7 nationaliteiten

Onderzocht werden vreemdelingen met de Afghaanse, Algerijnse, Iraakse, Libische, Marokkaanse, Nigeriaanse en Tunesische nationaliteit die MOB gingen in de jaren 2015-2020.

In die periode betrof 23% van alle uitstroom bij het COA MOB-vertrek.

De zeven onderzochte nationaliteiten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 39% van de totale MOB-uitstroom bij het COA (= 20.360 / 52.690). De overige 170 nationaliteiten nemen de resterende 61% voor hun rekening (= 32.320 / 52.690).

De aantallen MOB zijn hoog voor Marokkanen (4.980 = 78%), Algerijnen (5.020 = 81%) en Tunesiërs  (1.210 = 81%).

Ook bij amv’s vertrekt gemiddeld 23% MOB. Onder de amv’s met de onderzochte nationaliteiten gaat echter 59% MOB. Dit betreft voor het grootste deel Marokkaanse amv’s.

Ook bij vrouwen vertrekt gemiddeld 23% MOB. Maar van alleenstaande vrouwen onder de onderzochte nationaliteiten gaat 40% MOB.

Iets meer dan de helft ( 53%) van alle personen die MOB vertrekken, wordt opnieuw in de vreemdelingenketen aangetroffen. Een groot deel (26%) van deze groep stroomt weer in via de IND waar ze na een inkomende Dublin-claim worden geregistreerd. Van alle MOB-ers is 25% opnieuw ingestroomd in de opvang. Slechts een klein aandeel (5%) van de totale asielinstroom, stroom na 15 maanden of langer de nationale asielprocedure weer in na een Dublin afwijzing.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/12/20/tk-uitkomst-apm-onderzoek-naar-asielzoekers-die-met-onbekende-bestemming-vertrekken-uit-de-opvang/tk-uitkomst-apm-onderzoek-naar-asielzoekers-die-met-onbekende-bestemming-vertrekken-uit-de-opvang.pdf, 20.12.21

zie ook samenvatting: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/12/20/tk-bijlage-1-mob-analyse-samenvatting/tk-bijlage-1-mob-analyse-samenvatting.pdf

en data: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/12/20/tk-bijlage-2-mob-analyse/tk-bijlage-2-mob-analyse.pdf