SvJ&V: Richtlijn 2016/801 voor toelating studenten en onderzoekers

De richtlijn regelt de voorwaarden voor derdelanders voor toegang en verblijf als onderzoeker (en gezinsleden), student, stagiair of vrijwilliger in het kader van het Europees vrijwilligerswerk.

  • Studenten en onderzoekers kunnen gebruikmaken van intra EU-mobiliteit als zij aantoonbaar voldoen aan de daarvoor geldende voorwaarden. Zo kunnen zij, met behoud van de Nederlandse verblijfsvergunning, naar één of meer andere lidstaten verhuizen om daar een deel van het onderwijsprogramma te volgen of onderzoek uit te voeren.
  • De richtlijn regelt ook de toelatingsvoorwaarden voor stagiairs en vrijwilligers uit derde landen.  Derdelanders die als vrijwilliger in het kader van het Europees vrijwilligerswerk naar Nederland willen komen, moeten straks een overeenkomst sluiten met de uitwisselingsorganisatie. Ook hoger opgeleide derdelanders die ten hoogste 2 jaar geleden zijn afgestudeerd, kunnen in Nederland stage lopen.

https://ind.nl/nieuws/Paginas/Nieuwe-regeling-verbetert-mobiliteit-binnen-de-EU-voor-onderzoekers-en-studenten-uit--%E2%80%98derde-landen%E2%80%99.aspx, 17.5.18
Zie ook WBV 2018/2, 4.5.18 in Staatscourant nr. 26337, 15.5.18
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-26337.html
Zie ook 155e wijziging van het VV 2000, 26.4.18 in Staatscourant nr. 26646, 16.5.18
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-26646.html