SvJ&V : strengere binnengrenscontroles komende zes maanden

Vanwege de toename van het aantal illegale grensoverschrijdingen aan de buitengrenzen en van de secundaire migratie hebben verschillende lidstaten, waaronder Duitsland, Oostenrijk, Polen, Tsjechië en Italië, in 2024 besloten om aan (delen van hun) binnengrenzen grenscontroles in te voeren of de reeds ingevoerde grenscontroles te verlengen.

Om er zicht op te blijven houden of deze stroom van irreguliere migranten in Europa, waaronder asielzoekers, zich ook naar Nederland verplaatst, acht ik het van groot belang dat het operationeel toezicht door de Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) eenheden van de Koninklijke Marechaussee (KMar) voor de periode van zes maanden wordt geïntensiveerd.

Besluit nummer 5410517, 4.4.24 in Staatscourant (nr. 15409) , 13.5.24
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-15409.html