SvV&J: aanpassing regeling hoogopgeleiden

De doelgroepen uit de regeling hoogopgeleiden worden samengevoegd met het zoekjaar afgestudeerden. De samengevoegde regeling krijgt de naam ‘zoekjaar hoogopgeleiden’.

De eis van de tewerkstellingsvergunning is voor alle deelnemers aan de nieuwe regeling verdwenen. De volgende groepen komen in het vervolg ook in aanmerking voor een zoekjaar hoogopgeleiden:

  • vreemdelingen die in Nederland of aan een buitenlandse top 200-universiteit een postdoctorale opleiding hebben afgerond;
  • vreemdelingen die in Nederland wetenschappelijk onderzoek hebben verricht;
  • vreemdelingen die een mastergraad hebben behaald in het kader van een Erasmus Mundus Masters Course of die een opleiding hebben afgerond in het kader van de Wet op het specifiek cultuurbeleid of een opleiding die wordt verzorgd in het kader van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

WBV 2015/20, 8.12.15 in staatscourant Nr. 46072, 23.12.15
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-46072.html