SvV&J: regeling startups verbeterd, voortgezet verblijf na 1jr via verklaring facilitator

De startup-regeling is een voorbereidend jaar waarin de startup de gelegenheid heeft om van idee tot bedrijf te komen. Voorwaarde is dat de vreemdeling wordt begeleid door een ervaren facilitator (accelerator, incubator of business angel) en voldoet aan het middelenvereiste. Na het eerste jaar is het de bedoeling dat de startup doorstroomt in de zelfstandigenregeling.

Tot en met 26 november 2015 zijn er 90 aanvragen ingediend en zijn er ongeveer 20  verblijfsvergunningen verleend. Ongeveer 20 aanvragen zijn afgewezen en ongeveer 10 aanvragen zijn buiten behandeling gesteld of ingetrokken door de vreemdeling. Ruim 30 aanvragen zijn nog in behandeling. De meeste erkende start-ups hebben de Amerikaanse nationaliteit, gevolgd door de Russische en Canadese.

Er ontstaat een gat tussen startup- en groeifase omdat de startup-verblijfsvergunning één jaar geldig is en de groeifase vaak pas twee jaar na de startup-fase begint. Er is een risico dat interessante startups waar in is geïnvesteerd na een jaar alsnog moeten vertrekken. Aanpassing van de zelfstandigenregeling is nodig om doorstroom in de zelfstandigenregeling te bevorderen.

Ik wil daarom in het puntensysteem van de zelfstandigenregeling een verklaring van de facilitator introduceren. De verklaring levert vervolgens de basis om een positief advies te geven. Dit helpt om potentieel succesvolle startups te laten groeien. Het Voorschrift Vreemdelingen 2000 wordt hierop aangepast en deze wijziging gaat in per 1 januari 2016.

Kamerstuk 30573 nr. 133, 14.12.15
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30573-133.html
Zie ook: http://verblijfblog.nl/2015/12/18/een-verblijfsvergunning-als-startup-en-zelfstandige/#more-1110