SvV&J: uitstroom uit gezinslocaties

 

2012

2013

2014

2015

2016 t/m sept

zelfst vertrek uit NL

100

240

240

230

190

zelfst vertrek zonder toezicht

180

170

260

330

230

totaal

280

410

500

560

420

Kamerstuk 34550-VI nr. 11 (vraag 339), 26.11.16
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VI-11.html