SvV&J: vergunning als zelfstandige nauwelijks toegekend voor Turken, wel voor anderen

De IND heeft in 2014 ruim 1.000 aanvragen in het kader van de zelfstandigenregeling behandeld. Bijna 90% hiervan was ingediend door vreemdelingen met de Turkse nationaliteit. De IND wijst bijna alle aanvragen van deze vreemdelingen af, vaak omdat er geen ondernemingsplan is bijgevoegd of omdat de bedrijfsmatige activiteiten niet in een behoefte voorzien en/of een negatieve invloed hebben op de markteconomie of de werkgelegenheidssituatie.

  • In 2014 waren er 940 aanvragen van Turkse zelfstandigen waarvan 10 ingewilligd
  • Bovendien waren er 90 aanvragen van overige nationaliteiten waarvan 20 ingewilligd
  • Op grond van het NLs-Japans handelsverdrag waren er 30 aanvragen die allemaal zijn ingewilligd
  • Op grond van het VS-NL verdrag waren er 160 aanvragen waarvan 140 ingewilligd

Kamerstuk 30573 nr. 132, 30.9.15
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30573-132.html