SvV&J: vrijstelling mvv-vereiste voor innovatieve startups, voorbereiding in NL nodig

De start-up regeling is een nieuwe toelatingsregeling voor innovatieve, startende ondernemers van buiten de Europese Unie. Het eerste half jaar van 2015 zijn er ongeveer 40 aanvragen ingediend en zijn er ongeveer 10 verblijfsvergunningen verleend. Mijn indruk is dat de regeling verwelkomd wordt; ik krijg positieve feedback van zowel ondernemers als facilitators. Nationaal en internationaal is er veel belangstelling voor de regeling. Nederland is wereldwijd een van de weinige landen die een toelatingsregeling kent voor start-ups en heeft daarmee een unieke positie.

De regeling wordt begin 2017 geëvalueerd. Ik heb echter twee knelpunten geconstateerd, die ik al wil oplossen vóór de evaluatie. Het betreft a) de informatievoorziening en b) het vereiste om een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) te hebben.

Kamerstuk 30573 nr. 132, 30.9.15
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30573-132.html