SvV&J: WMO voor slachtoffers huiselijk geweld niet nodig, praktische oplossingen volstaan

Naar het oordeel van de regering vormt niet-rechtmatig verblijf in principe geen obstakel voor de vereiste toegang tot slachtofferhulp en opvang. Aanpassing van de regelgeving is op dit punt dan ook niet nodig, want maatwerk is mogelijk. De regering heeft reeds eerder uiteengezet dat in zijn algemeenheid ook binnen het Nederlandse vreemdelingrechtelijke kader er mogelijkheden kunnen worden geboden voor niet-rechtmatig verblijvende vreemdeling om opvang of onderdak te verkrijgen, hetgeen een eventuele vertrekplicht overigens onverlet laat. Daarbij zal waar mogelijk worden gezocht naar een onderdaklocatie die veilig en passend is om op deze wijze maatwerk voor de genoemde groep te kunnen leveren. Een oplossing hoeft niet per se via wet en regelgeving gevonden te worden, maar kan ook van praktische aard zijn.

Kamerstuk 34236 nr. D, 12.7.16
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34236-D.html