WBV 2016/15: pilot toelating studenten MBO 4 in laatste jaar

De pilot voor derdelanders die in Nederland een studie willen volgen op het niveau 4 van het middelbaar beroepsonderwijs start per 1 februari 2017 en gaat drie jaar duren. Door middel van de pilot kan aan maximaal 300 studenten van buiten de EU/EER de mogelijkheid worden geboden om in Nederland een deel van een voltijds opleiding te volgen aan het middelbaar beroepsonderwijs op het niveau 4 (mbo4). Het gaat dan specifiek om het laatste jaar van deze opleiding. Hierbij is inbegrepen de mogelijkheid om stage te lopen in het kader van deze opleiding.

Scholen moeten zich eerst laten registreren in de Gedragscode ‘Inkomende mobiliteit mbo4 onderwijs’ en voldoen aan alle overige verplichtingen uit de Gedragscode. DUO toetst of de basiskwaliteit van deze instelling op orde is. Ook moet de school erkend zijn als referent. Vervolgens kan de school een aanvraag indienen bij DUO om te mogen deelnemen aan de pilot.

Een erkende onderwijsinstelling die deelneemt aan de pilot kan een aanvraag indienen voor de vreemdeling, die aan de onderwijsinstelling gaat studeren.

Besluit van 4.11.16 in Staatscourant Nr. 62558, 23.11.16
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-62558.html