WBV 2020/7: termijn amv-buitenschuld maximaal 3jr

Met deze wijziging wordt het beleid aangepast met betrekking tot de maximale termijn van drie jaar waarin de amv in onzekerheid verkeert. In het herijkte amv-beleid van 1 juni 2013 is opgenomen dat de maximale termijn van drie jaar opnieuw begint te lopen na indiening van een nieuwe verblijfsaanvraag. Dit is evenwel niet conform de bedoeling van het beleid, zoals opgenomen in de toelichting, dat de maximale termijn drie jaar is na de eerste asielaanvraag. Met de wijziging begint een maximale termijn van drie jaar te lopen vanaf het moment van de eerste verblijfsaanvraag. Door deze maximale termijn wordt de periode waarin een amv in onzekerheid verkeert over zijn verblijfsperspectief begrensd. Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor een vergunning buitenschuld is dat de amv actief medewerking verleent aan terugkeer.

WBV 2020/7, 25.3.20 in staatscourant 15932, 27.3.20
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-15932.html

Fout | Stichting LOS

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.