Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen / Steunpunt Vluchtelingen (ASKV/SV)

Chris Lebeaustraat 4
1062 DC Amsterdam
Nederland
telefoon: 020 6272408
fax: 020 4203208
e-mail: info@askv.nl
website: www.askv.nl

Opgericht: 
1987
Criteria: 
perspectief of schrijnende situatie
Aanname: 
na teamoverleg, eens per week
Capaciteit: 
60 personen leefgeld waarvan 35 personen opvang
Financiën: 
fondswerving, donateurs, gemeentesubsidie voor individuele vluchtelingen
Medewerkers: 
38 parttime medewerkers, vrijwilligers
Politiek: 
ja, speciale werkgroep organiseert zowel Amsterdamse als landelijke acties