Jeannette Noel-huis

Postbus 12622
1100 AP Amsterdam - ZO
Nederland
telefoon: 020 - 6998996
e-mail: noelhuis@antenna.nl

Opgericht: 
1988
Criteria: 
Wij bieden onderdak en huishoudelijke ondersteuning aan mensen zonder verblijsvergunning die juridische en procedurele steun van andere ons bekende organisaties krijgen, zoals VVN, het ASKY of de WOU.
Aanname: 
via STIL, het ASKV of VVN
Capaciteit: 
12 personen in eigen huis
Financiën: 
fondswerving
Medewerkers: 
3 vaste bewoners, 1 stagaire uit Duitsland, vrijwilligers
Politiek: 
ja, oa. wakes grenshospitium