Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS)/ Vice Versa

Hang 8
3011 GG Rotterdam
Nederland
Contact Reinout Meijnen: 0620682129
e-mail: info@stichtingros.nl
website: www.stichtingros.nl

Contactpersonen: 
Maarten Goezinnen
Reinout Meijnen: 0620682129
Opgericht: 
2004
Criteria: 
aan iedereen wordt gratis advies, medische hulp, taalles geboden
Aanname: 
voor een beperkte groep ongedocumenteerden is opvang mogelijk
Capaciteit: 
13 bedden
Financiën: 
LVV en fondswerving, oa. bij kerken
Medewerkers: 
2 part-time medewerkers, rest vrijwilligers
Politiek: 
het ROS doet mee aan landelijke en lokale acties