VLOT team, Leger des Heils

Looierstraat 26
6411 AB  Heerlen
Telefoon: 06 25 76 50 13
e-mail: info@vlotteam.nl
website: www.vlotteam.nl

Contactpersonen: 
Rob Gulpen
Opgericht: 
2010
Criteria: 
VLotteam, Leger des Heils, biedt tijdelijk onderdak en steun aan uitgeprocedeerde asielzoekers in Zuid-Limburg. Er moet sprake zijn van regiobinding, recent meer dan 3 maanden aanwezig in de regio. En er moet een juridisch perspectief zijn, een reële kans op een herhaalde asielaanvraag.
Aanname: 
Nieuwe aanmeldingen alleen na telefonische afspraak of afspraak aan de voordeur van kantoor Looierstraat 26, 6411AB Heerlen. Open op di en do van 10.00 tot 14.00 uur of op afspraak.
Capaciteit: 
17 mensen in twee gemeentelijke opvanghuizen in Heerlen en 10 mensen op twee locaties in Maastricht.
Financiën: 
Structurele subsidie gemeenten Heerlen en Maastricht, tijdelijke additionele BBB-bijdrage, aangevuld met een exploitatiebijdrage van het Leger des Heils. Bovendien donaties van particulieren, kloosterordes, scholen en bedrijfsleven.
Medewerkers: 
4 medewerkers met een klein contract, de overige 8 collega’s zijn geheel vrijwillig.
Politiek: 
Goede contacten met de lokale politiek, aansluiten op landelijke actie alsook eigen actie op basis van ervaring uit de praktijk. Volgen de LVV-ontwikkelingen op de voet.