Verblijfsvergunning asiel

Wanneer heeft iemand recht op een verblijfsvergunning asiel?

In het algemeen als iemand:

  • Gegronde reden heeft om te vrezen voor vervolging in het eigen land vanwege ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of behoren tot een bepaalde sociale groep én daartegen geen bescherming kan krijgen van de overheid
  • Risico loopt op onmenselijke behandeling in het eigen land én daartegen geen bescherming kan krijgen van de overheid, of bepaalde traumatische ervaringen heeft gehad in het eigen land
  • Een gezinslid heeft die minder dan 3 maanden geleden een verblijfsvergunning asiel heeft gekregen in Nederland

Wanneer heeft iemand GEEN recht op een verblijfsvergunning asiel?

In het algemeen als:

  • Een ander land verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag voor asiel
  • Een eerdere asielaanvraag in Nederland is afgewezen en er zijn geen nieuwe feiten of omstandigheden
  • Iemand een ernstig misdrijf heeft begaan

Hoe gaat de procedure?

Lees alles over de asielprocedure op de website van Vluchtelingenwerk Nederland of bekijk de film die de IND heeft gemaakt.

Voor abonnees:

literatuur algemeen
- romans

Aantallen:
-
NL,
-
Internationaal

Procedure:
-
beoordeling
- eurodac
- schengengrenscode
- Dublin
- contra-indicatie
- 1F
- identiteit
- documenten
- medische argumenten
- taalanalyse
- nova
- inreisverbod
- gezinsleven
-
 intrekken asielstatus

Asielgronden:
binnenlands gewapend conflict
- geloof
- homosexualiteit
- militaire dienst
vrouwenbesnijdenis

Landeninformatie