Terugkeer algemeen

Terugkeer kan vrijwillig of gedwongen zijn.

Er zijn enkele organisaties die helpen bij vrijwillige terugkeer. De belangrijkste is:

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

Het IOM biedt:

  • Een ticket voor de terugkeer naar het land van herkomst
  • Hulp bij het aanvragen van een paspoort als dat nodig is
  • Eventuele extra financiële bijdragen, afhankelijk van het herkomstland en van de juridische positie van de aanvrager in Nederland.
  • Voor bepaalde groepen ondersteuning in het herkomstland, zoals mensen met medische problemen, slachtoffers mensenhandel en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s)
  • Voorwaarde voor steun van het IOM is het intrekken van alle eventueel nog lopende procedures in Nederland.

Let op: Vrijwillige terugkeer met IOM is ook mogelijk vanuit vreemdelingendetentie.

Andere organisaties die hulp geven bij terugkeer vind je hier

Hoe vindt gedwongen terugkeer plaats?

Migranten die NIET bekend waren bij de Nederlandse overheid en die in aanraking komen met de Nederlandse overheid, moeten eerst een bepaalde periode krijgen om hun terugkeer zelfstandig te regelen. Zij kunnen een terugkeerbevel en een meldplicht krijgen. Als zij de termijn voor vrijwillige terugkeer overschrijden, krijgen zij een inreisverbod en zijn zij strafbaar bij langer verblijf. Zij kunnen ook in vreemdelingendetentie gehouden worden.

Migranten die WEL bekend waren bij de Nederlandse overheid hebben al een terugkeerbevel en een termijn voor vrijwillige terugkeer gekregen. Als zij de termijn voor vrijwillige terugkeer overschrijden krijgen zij een inreisverbod en kunnen in vreemdelingendetentie gezet worden.

Afgewezen asielzoekers kunnen, als de termijn voor vrijwillige terugkeer afgelopen is, overgeplaatst worden naar de VrijheidsBeperkendeLocatie (VBL). Vandaar uit wordt aan hun terugkeer gewerkt, vooral door gesprekken met de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V). In het algemeen houden zij hun opvang zolang zij hun best doen om hun vertrek voor te bereiden.

Voor abonnees

Literatuur terugkeer
aantallen
beleid algemeen
- jurisprudentie

landenbeleid:

(zie ook POST DEPORTATION RISKS; A Country Catalogue of Existing References (okt17)