EU-burger intro

Er wordt voor het verblijf van EU-onderdanen in Nederland onderscheid gemaakt in drie soorten verblijf.

Verblijf voor maximaal 3 maanden

Iedere EU/EER of Zwitserse onderdaan heeft het recht om korter dan 3 maanden in Nederland te verblijven. Een bewijs van identiteit (paspoort) is voldoende.

Verblijf voor langer dan 3 maanden

Personen met de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland die langer dan 3 maanden in Nederland willen verblijven moeten aantonen dat zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Zij kunnen dit doen door een arbeidscontract, een bedrijf, een uitkering, of bezit van voldoende geld.

Zolang een EU-burger zoekt naar werk en een reeele kans heeft om dat te vinden, houdt hij ook zijn verblijfsrecht. Een beroep op de publieke middelen kan wel gevolgen hebben voor het verblijfsrecht, maar hierin wordt een individuele afweging gemaakt. Hoe langer de EU-burger in NL is, hoe minder zwaar een (kort) beroep op de publieke middelen weegt.

Personen met de Kroatische nationaliteit zijn wel EU-burgers, maar in Nederland nog niet vrij op de arbeidsmarkt. Op 1 juli 2018 wordt NL verplicht hen toe te laten.

Mogelijkheden na 5 jaar verblijf in Nederland

Na een ononderbroken legaal verblijf van 5 jaar in Nederland kunnen EU-onderdanen een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf aanvragen. Daarmee wordt hun verblijfsrecht onafhankelijk van hun inkomen.

Voor abonnees:

- Richtsnoeren
- aantallen
- toelating
- inkomensvereiste
- openbare orde
- duurzaam verblijf