Verblijfsvergunning bij familie

Voor elke familie situatie gelden verschillende voorwaarden om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen.

Het onderstaande geldt voor alle verblijfsvergunningen:

Aanvragen van een MVV?

In de meeste gevallen krijgt iemand alleen een verblijfsvergunning voor familieleven als deze eerst een MVV aanvraagt in het land van herkomst. Als gezinslid in Nederland kunt u ook zelf de aanvraag voor een MVV bij de IND indienen. Bij binnenkomst in Nederland wordt pas het verblijfsdocument afgegeven.

Bij de aanvraag moeten leges worden betaald. Als de aanvraag wordt afgewezen, kan daarover worden geprocedeerd.

Aanvraag verblijfsvergunning zónder MVV?

In sommige gevallen kan ook een verblijfsvergunning zonder MVV worden aangevraagd. Dan moet een beroep worden gedaan op artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), waarin het recht op familieleven staat. Een aanvraag zonder MVV heeft alleen een kans als er een goede reden is waarom het wachten op de MVV in het buitenland slecht is voor het gezinsleven, of een goede reden waarom de partners voor langere tijd niet aan de voorwaarden kunnen voldoen. Vraag van tevoren hulp van een advocaat.

Voor abonnees:

Legalisatie en verificatie
Nieuw gezinstoelatingsbeleid 1 oktober 2012
Literatuur over verblijfsvergunning bij familie