Zwangerschap

Toegang tot zorg voor ongedocumenteerde zwangere vrouwen

Zwangere vrouwen zonder verblijfsvergunning zijn een erg kwetsbare groep. Daarom mogen er geen belemmeringen zijn voor toegang tot zorg die ongedocumenteerde vrouwen nodig hebben bij de zwangerschap. Deze zorg wordt dan ook voor 100% vergoed. Hieronder valt:

  • Controles door de vroedvrouw of huisarts
  • Medische zorg door de huisarts
  • Opname in het ziekenhuis voor de bevalling
  • Medische zorg van een gyneacoloog
  • Kraamzorg voor zover deze een medisch karakter draagt
  • Zorg van het consultatiebureau

Abortus

In Nederland moet een abortus worden gedaan in een speciale kliniek. Ongedocumenteerde vrouwen kunnen wel terecht bij een abortuskliniek, maar moeten de rekening zelf betalen. Hoeveel het kost om een abortus te laten doen, kan aan de abortuskliniek worden gevraagd. Soms willen we ook gratis helpen. Op kamervragen in 2019 heeft de minister geantwoord dat hij het niet nodig vindt om de klinieken te vergoeden voor de geleverde zorg. Kijk hier voor een lijst van abortusklinieken.