Opvang en onderdak

Ongedocumenteerde migranten kunnen op verschillende manier onderdak vinden. Ze kunnen een woning of een kamer huren, of in sommige gevallen opvang krijgen. Klik hieronder voor de regels en voorwaarden per soort opvang.

Huren
De regels voor het huren of onderhuren van een woning of kamer.

Opvang in een Asiel Zoekers Centrum (AZC)
Opvang voor onder andere asielzoekers en soms voor mensen met medische problemen.

Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang
Tijdelijke opvang die wordt geregeld door de gemeente zoals nachtopvang, crisisopvang en vrouwenopvang.

Buitenwettelijke opvang
Logeren door NGO's of bij mensen thuis.

Voor abonnees:

Beleid 'destitute migrants' UK