Opvang en onderdak

Ongedocumenteerde migranten kunnen op verschillende manier onderdak vinden. Ze kunnen een woning of een kamer huren, of in sommige gevallen opvang krijgen. Klik hieronder voor de regels en voorwaarden per soort opvang.

Huren
De regels voor het huren of onderhuren van een woning of kamer.

Opvang in een Asiel Zoekers Centrum (AZC)
Opvang voor onder andere asielzoekers en soms voor mensen met medische problemen.

Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang
Tijdelijke opvang die wordt geregeld door de gemeente zoals nachtopvang, crisisopvang en vrouwenopvang.

Particuliere opvang
Logeren bij mensen thuis of opvang door organisaties.

Voor abonnees:

- Klacht PKN over onderdak ongedocumenteerden
Beleid 'destitute migrants' UK