Maatschappelijke Opvang

Maatschappelijke opvang is geregeld in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Er zijn verschillende soorten maatschappelijke opvang zoals nachtopvang, opvang bij psychische problemen en opvang voor mensen met een handicap. Ook de vrouwenopvang valt onder de WMO.

Maatschappelijke Opvang is alleen bedoeld voor niet-zelfredzame mensen zonder onderdak. Zelfredzame mensen moeten zichzelf redden, zie deze uitspraak (nov19).

Hebben ongedocumenteerde migranten recht op maatschappelijke opvang?

Nee. ongedocumenteerde migranten hebben in Nederland geen recht op maatschappelijke opvang, op basis van de WMO. Vroeger lukte het soms om voor ongedocumenteerde migranten maatschappelijke opvang te krijgen. Maar sinds de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 26 november 2015 lukt dat niet meer.

Ongedocumenteerde migranten met kinderen

Ongedocumenteerde migranten met kinderen kunnen terecht in de GezinsLocaties. Vraag dit aan via de Dienst Terugkeer en Vertrek.

Ongedocumenteerde migranten zonder kinderen

Sinds de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep en de Raad van State van 26 november 2015 worden ongedocumenteerde migranten zonder kinderen naar de VrijheidsBeperkende Locatie verwezen.

Zie meer informatie: Fischer advocaten.

Voor abonnees:

- Jurisprudentie Recht op opvang voor kwetsbare groepen
- Beleid Recht op opvang voor kwetsbare groepen