Buitenwettelijke opvang

Hebben ongedocumenteerde migranten recht op opvang?

Nee. Buitenwettelijke opvang is opvang die niet door de overheid wordt aangeboden. Daarom hebben ongedocumenteerde migranten geen recht op deze opvang. Er zijn wel organisaties die onderdak bieden aan deze doelgroep. Ook zijn er mensen die ongedocumenteerde migranten opvangen in hun eigen huis. Of een ongedocumenteerde migrant particuliere opvang kan krijgen hangt af van goodwill en de voorwaarden van organisaties om mensen op te vangen.

Organisaties

Stichting LOS heeft een overzicht gemaakt met alle organisaties in Nederland die onderdak bieden aan ongedocumenteerde migranten, zie daarvoor bij opvang in de linkerkolom. Hierbij staan ook de voorwaarden (criteria) voor opvang per organisatie. Veel organisaties staan alleen open voor uitgeprocedeerde asielzoekers uit de eigen regio, die bereid zijn om mee te werken aan een bestendige oplossing (een kansrijke procedure of terugkeer). Kijk eerst per organisatie of de migrant voldoet aan de criteria. Bel daarna pas met organisatie.

Voor abonnees:

- literatuur
- beleid
- jurisprudentie
- praktijk
- statements

Logeren bij familie of vrienden

Vaak logeren ongedocumenteerde migranten bij vrienden, landgenoten of familie. Het bieden van opvang door mensen in hun eigen huis is niet strafbaar. Particulieren die opvang bieden moeten dit wel melden bij de politie (meldplicht). De strafmaat voor herhaald niet-melden is € 250,-. In de praktijk melden veel mensen dit niet.