Huren van een woning of kamer

Mogen ongedocumenteerde migranten een huis huren?

Ja. Ook ongedocumenteerde migranten kunnen een woning huren. Dit is niet strafbaar. Toch kunnen ze niet zomaar elke woning huren of onderhuren.

Wat kan niet?

Ongedocumenteerde migranten kunnen geen woning van de woningbouwvereniging huren.
Ook is onderhuren bij mensen die van de woningbouwvereniging huren verboden.
Ongedocumenteerde migranten krijgen geen huisvestingsvergunning. Dit is een vergunning die in sommige steden nodig is om in een goedkope huurwoning of koopwoning, of in een bepaalde wijk te mogen wonen.
Ongedocumenteerde migranten hebben geen recht op huurtoeslag. Huurtoeslag kan alleen aangevraagd worden als iemand de Nederlandse nationaliteit heeft of een geldige verblijfsvergunning. Als een ongedocumenteerde migrant op een bepaald woonadres staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) kan niemand in die woning huurtoeslag krijgen.

Wat kan wel?

Ongedocumenteerde migranten kunnen een woning of kamer huren bij een particuliere verhuurder.
Ongedocumenteerde migranten kunnen een woning of kamer onderhuren (van een andere huurder huren) als de eigenaar hiervoor toestemming heeft gegeven.
Ongedocumenteerde migranten mogen een huis kopen.
Let op: huiseigenaren mogen de inschrijving en de status van de (onder)huurder wel checken in de GBA.

Welke rechten heeft een huurder zonder verblijfsvergunning?

Recht op huurbescherming als huurder

Huurbescherming zorgt ervoor dat de verhuurder de huurder niet zomaar op straat kan zetten.

Recht op huurbescherming als onderhuurder

Als de eigenaar toestemming heeft gegeven voor onderhuur van een huis, heeft de onderhuurder huurbescherming. Iemand die een kamer onderhuurt, heeft alleen huurbescherming tegenover de hoofdhuurder (degene bij wie de huurder inwoont). Iemand die zonder toestemming onderhuurt, heeft geen recht op huurbescherming!

Inschrijving bij bedrijven voor energie, televisie, internet

Iemand die zelfstandig een woning huurt, kan zich inschrijven bij bedrijven voor energie (gas, water licht), televisie en internet. Deze bedrijven vragen geen identiteitsbewijs, maar wel een bewijs van huur.

Hoe werkt het in de praktijk?

Huurbescherming is in de praktijk moeilijk op te eisen. Als niet bewezen kan worden dat de ongedocumenteerde migrant op een vast adres woonde, is de huurbescherming ook niet in te roepen. Veel verhuurders geven bijvoorbeeld geen huurcontract en geen bewijs van huurbetaling.
Ook mogen huurders vaak geen post op het woonadres krijgen.

Om als ongedocumenteerde migrant huurrecht te kunnen opeisen, is het erg belangrijk om vanaf het begin zo veel mogelijk bewijs te verzamelen over het woonadres. Tips voor bewijs:

  • Recepten van de dokter waar het adres op staat
  • Abonnement van een sportschool of andere club met het adres
  • Check de database van bedrijven die eten bezorgen, daar staat het adres en de naam in

De verhuurder weet vaak dat de huurder geen verblijfsvergunning heeft. De verhuurder kan soms dreigen huurder uit het huis te zetten als hij klaagt over het verhogen van de huur of het niet terugbetalen van de borgsom. Maar de verhuurder mag niet iemand uit een huis zetten vanwege illegaal verblijf in Nederland. Gebeurt dit toch, dan kunt u naar de rechter stappen om dit aan te vechten. Ook is het verboden om opeens de huur extreem te verhogen. Als dit gebeurt, kunt u klagen bij de huurcommissie. Neem contact op met een advocaat gespecialiseerd in huurrecht voor advies.

Veel ongedocumenteerde migranten zitten in onderhuur zonder toestemming van de verhuurder. Zij hebben geen huurbescherming. Let op, onderhuurders die geen huurbescherming hebben kunnen vrij makkelijk uit hun huis of kamer worden gezet.

Voor abonnees:

huurrecht